TRAFFIK KLASSIK

TRAFFIK KLASSIK is een groep klassieke geschoolde musici rond cellist Michel Boulanger. Ze onderscheiden zich door hun zin voor authenticiteit, hun nieuwsgierigheid en hun directe, ongedwongen communicatie met het publiek.  Ze deinzen er niet voor terug nieuwe paden te bewandelen en op zoek te gaan naar vernieuwende concert-vormen. Ze hebben allen hun sporen verdiend in befaamde ensembles uit de wereld van de historische uivoeringspraktijk.

Ze brengen concerten waarin onbekende of ondergewaardeerde kamermuziek uit de 18de en 19de eeuw tot leven wordt gebracht. Die geven ze een plaats naast bekende meesterwerken. De dialoog van overbekende en ongekende componisten vertaalt zich in boeiende concertprogramma’s die een breder publiek kunnen bereiken.

TRAFFIK KLASSIK stelt gangbare en soms vastgeroeste concertpraktijken in vraag en probeert nieuwe vormen voor klassieke concerten uit. Van de ivoren toren naar een inclusieve en participerende concertpraktijk.

TRAFFIK KLASSIK wil -binnen de wereld van de historische uitvoeringspraktijk- laagdrempelig, op hoog artistiek niveau interessante concertprogramma’s brengen niet alleen in het reguliere concertcircuit maar ook op minder gebruikelijke plekken en voor publiek dat minder vertrouwd is met klassieke muziek. TRAFFIK KLASSIK wil speciale aandacht besteden aan het bereiken van kwetsbare groepen uit de samenleving.

TRAFFIK KLASSIK realiseerde al meerdere projecten en concerten samen met Ensemble WOLF.  Nieuwe samenwerkingen met individuele musici en andere bestaande ensembles staan op stapel.

 

ENSEMBLE TRAFFIK KLASSIK

 

TRAFFIK  KLASSIK  beschouwt het herontdekken van “kleine meesters” als een ideale invalshoek om bredere en meer diverse groepen uit onze samenleving te betrekken bij klassieke concerten.

 Musicoloog Eckhardt van der Hoogen:“Voor het begrip van historische periodes is de kennis van de zogenaamde “kleine meesters” van veel groter belang dan men meestal aanneemt. Ze zijn als de uitlopers van het hooggebergte, als reflectoren van grote intellectuele verworvenheden, als satellieten rondom een brandende zon.  Ze leggen contact met het laagland, stemmen hoge scheppingsprincipes af op een begrijpbare golflengte en creëren een ruimte waarin de “normale” kunstminnaar zich kan terugvinden en waarin hij een actieve rol kan spelen.”