Home

 

 

TRAFFIK KLASSIK with Griet Degeyter (soprano) & Christopher Palameta (hobo/hautbois)

27.02.2018, 14:30 + 20:00

STABAT MATER – LUIGI BOCCHERINI

Kapel van Huize Sint-Monika
Blaesstraat 91
1000 Brussel

De muzikanten van TRAFFIK KLASSIK brengen regelmatig concerten op minder evidente plekken en voor een publiek dat minder vertrouwd is met klassieke muziek.

Voor dit concert kiest het muziekensemble voor het aangrijpend Stabat Mater van Luigi Boccherini, met als inleiding de beroemde blazersserenade van Mozart, hier in de bewerking voor hobo en strijkers.

Sopraan Griet Degeyter, de Canadese hoboïst Christopher Palameta en het prachtig kader van de kapel staan borg voor een onvergetelijke ervaring. Tussendoor krijg je wat uitleg van Michel Boulanger, cellist en oprichter van het ensemble.

Dit concert wordt tweemaal opgevoerd in de kapel van Huize Sint-Monika, Blaasstraat 91, 1000 Brussel: van 14.30 tot 15.30 uur en van 20 tot 21 uur.

Informatie en reserveren via De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel, tel. 02 512 34 25, www.demarkten.be.

 

 

Flyer NL FR voork feb 18

Flyer NL FR achterk feb 18

 

Een samenwerking van De Markten en het BOp.

TRAFFIK KLASSIK wordt gesteund door de VGC.

 

Infovideo over het TRAFFIK KLASSIK initiatief: click hier